Česta pitanja i nejasnoće.

Zasto koristiti hosting emaila drese

Tko može registrirati besplatnu .hr domenu?

Besplatnu .hr domenu mogu registrirati pravne osobe registrirane u RH i fizičke osobe sa samostalnom djelatnošću registriranom u Republici Hrvatskoj.

 

Koja su ograničenja u nazivu besplatne domene?

Naziv domene za pravne osobe mora sadržavati naziv registriran u nadležnom registru ili skraćeni naziv registriran u nadležnom registru ili skraćenicu od početnih slova ili slogova višedijelnog naziva registriranog u nadležnom registru (Članak 15. Pravilnika).

Naziv domene za fizičke osobe koje obavljaju registriranu samostalnu djelatnost mora sadržavati naziv registriran u nadležnom registru ili skraćeni naziv registriran u nadležnom registru ili skraćenicu od početnih slova ili slogova višedijelnog naziva registriranog u nadležnom registru ili naznaku djelatnosti te ime, prezime ili ime i prezime (Članak 16. Pravilnika).

Dozvoljeni su nazivi domene s 3 slova i više, domene s 1 ili 2 znaka su naplatne...

Koliko besplatnih .hr domena možete registrirati?

Svaka pravna osoba registrirana u RH i fizička osoba sa samostalnom djelatnošću registriranom u RH ima pravo na jednu besplatnu .hr domenu.

Na koji se način registrira besplatna .hr domena?

Besplatnu .hr domenu najjednostavnije je registrirati na besplatna.hr putem linka REGISTRIRAJ

Ako ste promijenili naziv tvrtke? Da li u tada gubite pravo na domenu?

Ako je korisnik domene promijenio naziv, a novi naziv ne zadovoljava uvjete za zadržavanje besplatne domene, korisnik domenu tog naziva treba obrisati ili transferirati u naplatnu domenu prema uputama kako bi ju i dalje zadržao.

Korisnik i dalje ima pravo na jednu besplatnu .hr domenu čiji naziv mora odgovarati čl.15./16. Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom.

Traje li domena trajno po registraciji ili se mora produžavati?

Korisnici besplatnih domena dužni su jednom godišnje provjeriti podatke o domeni koju koriste, ažurirati ih po potrebi te izvršiti produljenje domene za narednih godinu dana. O potrebi produljenja domene korisnicima se upućuju automatske e-mail poruke 30 dana prije isteka domene, 15 dana prije isteka, na dan isteka, 10 dana prije brisanja i na dan brisanja. Ažuriranje podataka i produljenje domene obavlja se online putem administracijske forme za ažuriranje podataka.

Dobiva li se registracijom domene i web stranica i hosting?

Samo na besplatna.hr dobivate i hosting od 10 GB , Email adrese i instaliran WordPress.

 

Dobivaju li se registracijom domene i profesionalne Email adrese?

Samo na besplatna.hr dobivate i hosting od 10 GB , Email adrese i instaliran WordPress.

Znači li da je korisnik domene ujedno i vlasnik domene?

Korisnik domene je pravna ili fizička osoba koja ostvaruje pravo na korištenje besplatne ili naplatne domene na određeno razdoblje. Međutim, korisnik domene nije ujedno i vlasnik domene jer s istom ne može raspolagati na način koji podrazumijeva vlasnički odnos.

Može li se domena rezervirati?

Domena se ne može rezervirati. U trenutku podnošenja zahtjeva za registraciju, ako su ispunjeni potrebni preduvjeti, a domena je slobodna, izvršit će se registracija tražene domene.

Kako znam da je moja domena registrirana?

Servis besplatna.HR poslati će vam na Email adresu Potvrdu o registraciji vaše domene na vaš poslovni subjekt ili fizičku osobu.

Mogu li koristiti e-poštu na ovoj domeni?

Možete naravno, na servisu besplatna.hr uz registraciju nenaplatne domene, dobivate i hosting paket od 10 GB koji se koristi za E-mail adrese. Besplatno vam otvaramo do 10 Email adresa a možete ih imati naravno i više.

Zašto mi domena još nije proradila?

Kada registriramo besplatnu .hr domenu, možete primijetiti da vaša domena nije postala aktivna trenutno. Najčešće je potrebno nekoliko sati  a najviše 24 sata da domena "proradi". Taj postupak se naziva PROPAGACIJA domena.

Prilikom propagacije domena se “registrira” po svjetskim DNS serverima. Možete da primijetiti da će za vrijeme propagacije Vaša domena postati prije dostupana  kod jednog provajdera (pružatelja) internet usluga npr. kod A1,nego preko T-coma ili obratno.

Ali na to kada će proraditi vaša domena ovisi i o radnom vremenu i trenutnom broju obrade zahtjeva u CARNET-u.
Ako ste zahtjev predali petak popodne moguće je čekanje do ponedjeljka do kraja dana. Tek kad CARNET registrira domenu, počinje teći vrijeme propagacije domene do 24 sata. Tako da u nekim slučajevima, vrijeme od predaje zahtjeva pa dok vam proradi domena je nekoliko dana, a nekada je to samo sat, dva.