Primjer izrade uputa:

  • 1. Upišite naziv domene npr: kuhada.hr (bez www i bez https://)
  • 2. Upišite nazive i lozinke u formatu:  adresa <razmak> lozinka <novi-red>
    Primjer:
    ivan lozinka2023
    sales sal3s123
    admin admin1020