Blog

Blog i novosti

Jednoslovne i dvoslovne .hr domene

30 godina postojanja hrvatske nacionalne domene 0

Jednoslovne i dvoslovne .hr domene

Pravilnikom o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom NN 83/2023 (21.7.2023.),  navodi

Članak 2. Točka 6. kaže: »jednoslovne i dvoslovne domene« su domene sastavljene od jednog ili dva alfanumerička znaka i sadrže skup znakova koji čine znamenke i slova;

Članak 11. Točka 5. kaže: Jednoslovne i dvoslovne .hr domene registriraju se isključivo kao naplatne, a naknada je određena sukladno cjeniku definiranom u Pravilniku.

Članak 13. Točka 1. kaže:  Naziv domene sastoji se od niza od najmanje jednog, a najviše 63 znaka koji čine:

  • slova hrvatske i engleske abecede, pri čemu nema razlike između velikih i malih slova; brojevi od 0 do 9;
  • znak crtice (-) pri čemu crtica ne smije biti ni prvi ni posljednji znak u nazivu niti se smije pojavljivati na dva uzastopna mjesta.

Članak 13.  Točka 2. kaže Moguće je registrirati sekundarne domene sastavljene od jednog ili dva alfanumerička znaka (jednoslovne i dvoslovne) te sekundarne domene s dijakritičkim znakovima. Naziv domene ne smije biti jednak nazivu već registrirane domene.

Posebne naplatne .hr domene su domene sastavljene od jednog (npr. a.hr, 1.hr) ili dva alfanumerička znaka (npr. aa.hr, a1.hr, 11.hr) te domene s dijakritičkim znakovima (č,ć,đ,š i ž) s 3 ili više znakova.

Domene s dijakritičkim znakovima mogu biti besplatne i naplatne.

DOMENA REGISTRACIJA PRODUŽETAK
.hr (jednoslovna) 550.00 EUR (4.144,00 HRK) 62,50 EUR (470,90 HRK)
.hr (dvoslovna) 300.00 EUR (2.260,00 HRK) 62,50 EUR (470,90 HRK)
.hr (dijakritička s 3 ili više znakova) 62.50 EUR (470,90 HRK) 62,50 EUR (470,90 HRK)

Navedene cijene ne uključuju PDV i na godišnjoj su bazi.

 

Košarica