Naziv: Kuhada d.o.o.

Sjedište: Gajnice 3, Zagreb

Ured: Zelena magistrala 8, Zagreb

OIB: 91960356238

MB: 02362538

Broj telefona: 0915012622

Adresa elektroničke pošte: domene@besplatna.hr